Học Viện Hàng Không Việt Nam

  Trang chủ Đòan thanh niên THÔNG BÁO THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN
THÔNG BÁO THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN PDF. In Email
Viết bởi Nguyễn Thị Hà   
Thứ ba, 11 Tháng 9 2012 11:01

Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đoàn TNCS HCM và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên tốt nghiệp năm 2012 chuyển sinh hoạt Đoàn khi tốt nghiệp ra trường, Đoàn trường thông báo kế hoạch chuyển sinh hoạt Đoàn  cho sinh viên tốt nghiệp năm 2012 cụ thể như sau :

A. NGUYÊN TẮC

Đoàn viên khi thay đổi đơn vị công tác, học tập phải chuyển sinh hoạt Đoàn đến nơi mới.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn là “Sổ Đoàn viên” trong đó đã có ý kiến nhận xét của Ban chấp hành chi đoàn nơi học tập, sinh hoạt về quá trình học tập, rèn luyện của đoàn viên.

B. THỦ TỤC VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 • Bước 1 : Chi đoàn họp xét phân loại đoàn viên năm học 2011 -2012 theo hướng dẫn của Đoàn trường.
 • Bước 2 : Ban chấp hành chi đoàn nhận xét vào Sổ đoàn viên của từng đoàn viên trong chi đoàn và gởi về BCH Đoàn khoa.
 • Bước 3 : BCH Đoàn khoa xác nhận vào phần nhận xét của BCH Chi đoàn, hoàn tất mẫu giới thiệu sinh hoạt đoàn viên và gởi về cho Văn phòng Đoàn Trường
 • Bước 4 :  Đoàn trường ký tên, đóng dấu và gởi về cho BCH Đoàn khoa
 • Bước 5 : BCH Chi đoàn liên hệ BCH Đoàn khoa để nhận lại sổ Đoàn viên và gởi về cho từng Đoàn viên

C. NHỮNG LƯU Ý CẦN THIẾT

 1. Thời hạn chuyển sinh hoạt Đoàn theo quy định là 3 tháng kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp. Nếu sau thời hạn này sẽ không giải quyết chuyển sinh hoạt Đoàn.
 2. Đoàn trường chỉ làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho những bạn đoàn viên đã nộp hồ sơ Đoàn về văn phòng Đoàn trường.
  ------------------------------
  Thông báo thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn
  Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn

LAST_UPDATED2